News Channel

All the latest news online!

Postimehe juhi Toomas Tiiveli telefonist leidi Delfi finantsjuhi laste paljad pildid
Featured news Latest News

Postimehe juhi Toomas Tiiveli telefonist leiti Delfi finantsjuhi laste paljad pildid

Delfi Meedia AS vastutav juhatuse liige Erle Laak-Sepp: “ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.”

Allikas https://telegra.ph/Postimehe-juhi-Toomas-Tiiveli-telefonist-leidi-Delfi-finantsjuhi-laste-paljad-pildid-01-22

Delfi Meedia AS juhatuse liikmed Erle Laak- Sepp ja Argo Virkebau; AS Õhtuleht Kirjastuse juhatuse liige Erik Heinsaar ja Merle Viirmaa-Treifeldt Eesti Meediaettevõtete Liidu juhatuse liige on eiranud põhilist Looja poolt kehtestatud harmoonilise elukeskkonna tingimust – ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.

Postimehe juhatuse liige Toomas Tiivel on sattunud radarisse väikese tüdruku intiimkohtadest tehtud piltidega. Miks ta hoiab neid oma telefonis, kas need pildid tegi Toomas Tiivel ise? Kas on see kindla grupi inimeste ringkaitse, kes üksteist kaitsevad selliste võigaste kuritegude eest? Käesolevas artiklis on lisaks avaldatud kogu nimekiri avalikest teenistujatest, kes ei tunne seadust, mis jooksvalt täieneb.

Loo pealkiri , sissejuhatus ja pilt on Satiir.

EKSPERIMENT

Käesolev lugu on ajakirjanduslik eksperiment. Eksperimendi aluseks on tõestisündinud lugu, kus 5-10 aasta jooksul 30 erineva interneti veebilingi kaudu on alusetult, tõendeid ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid omamata rikutud eraisiku (kannataja selles eksperimendis on Annika Urm) mainet ja hävitatud tema võimalused saada elukutselist tööd, kasutada kvaliteetseks eluks kõiki finants ja toetuste instrumente, teha karjääri ja tegeleda ettevõtlusega. Pealkirjad on isikut halvustavad, isiku mainet kahjustavad, võtnud ära võimaluse töötada erialasel tööl ja pealkirjad on süüdimõistvad (ilma kohtuotsuseta) kuritegudes, mida kannataja pole korda saatnud. Kannatajaks on lisaks ka Annika Urm lapsed, pereliikmed, sugulased, sõbrad ja nimekaimud (Eestis on kokku kolm Annika Urm nimelist isikut).

Kahjukannatajat süüdimõistvad ja mainet kahjustavad pealkirjad on külge pandud  meediaettevõtete töötajate-ajakirjanike poolt ja meelevaldselt nad süüdistavad või loovad kahtlused kuritegudes, mida kannataja pole korda saatnud – pole tõendeid ja pole kohtus süüdi mõistetud.

Ajakirjanike poolt süüdimõistmine on grupiviisiline ja korduv koos jätkulugudega, mis tuletatakse eelmistest lugudest.

Toomas Tiivel on andnud selleks eksperimendiks loa, sel hetkel kui ta aitas kaasa või ei takistanud Annika Urmi kohta korduvalt valeandmete ja faktivigade avaldamist ning osales grupiviisilises tühistamises meediaväljaannete poolt.

Eksperimendi tingimused on, et Toomas Tiivel kuritegudega seostatud pealkiri, ilmuks vähemalt 5 erineval domeenil veebiväljaandes, uudistekanalis, blogides, nii välismaal kui eestis ja kindalasti peab olema lugu avaldatud 2 korda samal päeval. Domeenid peavad olema erinevate isikute kontrolli all. Samuti peavad olema osad uudiste lingid ka urlid millel on ainult pealkiri ja pilt. Et inimesed ei saaks lugeda mis on sisu.

Siinkohal otsime isikuid kes saaks avaldada sama eksperimenti erinevates meediaväljaannetes, blogides ja veebilehtedel.

Eksperiment viiakse läbi paljude inimestega, nendega, kes on andnud kas teadlikult või oma teadmata selleks loa, osalenud Annika Urmi grupiviisilises korduvas tühistamises ja laimukampaanias ja kes on eiranud süütuse presumptsiooni.

Annika Urm pole kunagi raamatupidamise ega finantspettuses süüdi mõistetud, samuti pole teda üheski teises kuriteos süüdi mõistetud. Suurem osa Annika Urm kohta avaldatud uudiste pealkirjad on aga just nendes kuritegudes süüdimõistvad või vihjavad, millega on Annika Urm ühiskonnast välja „heidetud“ kui petis raamatupidaja ja jätkulugudes nimetatakse korduvalt petiseks.

Eesti vabariigis on mittetulundusühing Meedia Ettevõtete Liit võtnud kohtu võimu üle ja süüdi mõistnud kuritegudes oma pressinõukogude otsustega nagu see oleks kohtuotsus. MTÜ liikmeteks on aga nende samade meedia väljaannete ninamehed. MTÜ Meediaettevõtete Liit on täielik kuritegelik organisatsioon, mis on hästi organiseeritud ja tema liikmete käive iga aasta on üle 100 milj euro. Ajakirjanike väljamõeldised ja laimud legaliseeritakse läbi pressinõukogu otsuste, mis omakorda võimendavad uudiste levitamist ja reklaami müüki.

See on kartelli kokkulepe, millest aga konkurentsiamet pole aru saanud, et see on uut moodi võimukartell. Konkurentsiametile on ka tehtud avaldus.

Just sellise Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevuse või tegevusetuse tulemusel on Annika Urm kaotanud igasuguse võimaluse teha elukutselist tööd finantsistina-raamatupidajana.

Eksperimendi nimekiri täieneb ja neid isikuid on tänaseks juba üle 100. Nimekiri täieneb kohtuprotsessides ja kirjavahetustes osalevate isikutega, kus Annika Urm nõuab oma maine kahjustamise lõpetamist.

Alustame eksperimenti advokaatidega, meediaväljaannete juhatajatega, ajakirjanikega, pressinõukogu liikmetega. Samuti kuuluvad siia kõik avalikud teenistujad, kes on võtnud endale erinevad rollid: kohtunikud, politseinikud, uurijad, andmekaitse, konkurentsiameti, õiguskantsleri ja presidendini välja, samuti ka kõik need, kes on laimu- ja süüdimõistmise kampaania ette valmistanud, elluviijad ja kes pole suutnud ka seda kahjutegevust takistada ja lõpetada.  Just need isikud, kes on viimase 10 kuu jooksul kõige sellega seotud olnud otseselt või kaudselt. Samuti kohtujuristid ja täideviijad, kes on neile dokumentidele alla kirjutanud või vastu võtnud.

Mida me uurime eksperimendi käigus ja millistele küsimustele otsime vastuseid:

 1. Kuidas mõjutab veebiväljaannetes koduvalt ilmunud kuritegevusega seotud pealkirjad isikute elusid pikema aja jooksul, minimaalselt 5 aastat?
 2. Kuidas tunneb subjekt, kui peab pidevalt selgitusi andma internetis leiduvate pealkirjade kohta. Kuidas see mõjutab nimekaime, pereliikmeid, sugulasi, töökaaslaseid, sõpru.
 3. Kuidas ja millise ajaga jõuavad pealkirjad SEO otsingu tulemustes esikümnesse Googles?
 4. Kuidas mõjutavad pealkirjad ja pildid isikute võimet tööle saada, karjääri teha, kas on nad kliente kaotanud, kuidas on see mõjutanud nende tervist ja elukvaliteeti?
 5. Kas isikul jääb alles töökoht, või jääb töötuks ja kas ta saab oma erialal enam tööd või üldse mingit tööd?
 6. Kuidas see mõjutab isiku sotsiaalseid suhteid?
 7. Kuidas see mõjutab isiku usaldusväärsust eluliselt vajalike lepingu sõlmimistel (rent, üür, liising, sideteenused,..) või finantsasutustega suheldes?
 8. Kuidas mõjutab korduv grupiviisiline tühistamine isiku tervist pikema aja jooksul?
 9. Selgitame välja kui suur on negatiivse mõju vahe kas subjekt on korduvalt tühistatud Eesti suurimates meediaväljaannetes või väiksematel veebilehtedel

Mis on Annika Urmi ja Postimees Grupp AS juhi  Toomas Tiivel’i vaheline seos?

Postimees Grupp AS-i juhatuse liige Toomas Tiivel on vastutav väljaandja  ja Annika Urmi laimu- ja tühistamise kampaania eest vastutav isik. Annika Urm on korduvalt pöördunud Toomas Tiiveli poole, et tema juhitavad meediaettevõtted võtaksid maha faktivigadega artiklid Annika Urm kohta.

Miks on Toomas Tiiveli eksperiment lastega seotud pealkirjaga? Minul on kaks last ja nende elu on olnud aastaid traumeeritud meedias levivate faktivigadega artiklite tõttu. Lastele on korduvalt aastate jooksul öeldud, et „su ema on petis…“. Lapsed on olnud kannatajad ja talunud tagakiusamist, tühistamist koolis.

Annika Urm ei ole olnud kohtu all ega süüdi mõistetud finantskuritegudes ega ka kellegi petmises, varastamises või valetamises. Postimees väidab vastupidist!

Toomas Tiivel ja tema alluvad rikuvad süütuse presumptsiooni, ajakirjanduse eetika koodeksit, Eesti Vabariigi põhiseadust!

Annika Urm on pöördunud kohtusse. Postimehega seotud saadete ja artiklite pealkirjade tõttu on Annika Urm töötu ja tal pole olnud võimalik maksta riigilõive! Ta on taotlenud riigilõivu vabastust kuid korrumpeerunud ja ebapädevad avalikud teenistujad (need on nimekirjas) on need avaldused tagasi lükanud. Riigilõivude summa 5 x 650 eur ja lisaks ka juriidilised kulud. Riigilõivu vabastus Põhiseaduses, et igal inimesel on õigus ausale kohtumõistmisele, on ainult sõnakõlks.

AS Postimees Grupp ja Toomas Tiivel on vastutav nende lugude ilmumise eest:

ENNE SAADET- on reklaam, kus on kasutatud ilma loata Annika Urmi isikuandmeid

29.11.2016 kl 15.41 ilmus Postimehe veebilehel KRIMI rubriigis artikkel pealkirjaga Seltskonnastaarid jäid kavala raamatupidaja tõttu rahast ilma   vt. https://www.postimees.ee/3928569/seltskonnastaarid-jaid-kavala-raamatupidaja-tottu-rahast-ilma#_ga=2.9317173.1408758974.1644575684-382061360.1643468659

Artiklile on lisatud foto, mida saadab tutvustav lause Annika Urmi kohta: See on raamatupidaja Annika Urm, kelle tõttu on seltskonnadaamid rahast ilma jäänud.

Pärast saadet- sisuturundus

29.11.2016 kl 20.53 ilmus teine artikkel Postimehe Elu24 rubriigis pealkirjaga Staarid rahast ilma jätnud süüdimatu raamatupidaja Annika Urm: äri on äri! https://elu24.postimees.ee/3928887/staarid-rahast-ilma-jatnud-suudimatu-raamatupidaja-annika-urm-ari-on-ari

01.02.2017 Pressinõukogu: Elu24 ei rikkunud head ajakirjandustava, samas on pealkirjas «Staarid rahast ilma jätnud süüdimatu raamatupidaja Annika Urm: äri on äri!»     https://elu24.postimees.ee/3999975/pressinoukogu-elu24-ei-rikkunud-head-ajakirjandustava

28.12.2017 Eelmistest artiklitest on külge poogitud skandaalne:

Foto: skandaalne raamatupidaja Annika Urm hiilgas kullakarva kleidis

https://elu24.postimees.ee/4357317/foto-skandaalne-raamatupidaja-annika-urm-hiilgas-kullakarva-kleidis

Laimavate artiklite avaldamine jätkub ka viis aastat hiljem, juba täiesti absurdsetes seostes, nt   09.11.2021: KOHTUVESKI JAHVATAB ⟩ Vaktsiinivastaste ninamees Veiko Huuse ja skandaalne  Annika Urm peavad kohtus oma süütust tõestama

https://elu24.postimees.ee/7380307/vaktsiinivastaste-ninamees-veiko-huuse-ja-annika-urm-peavad-kohtus-oma-suutust-toestama

See pole ajakirjandus, see on Google’i otsingumootori SEO äri, mida tehakse minu arvel täiesti teadlikult ja tahtlikult. Ajakirjandusvabaduse sildi all kaitstakse seega tegelikult Google SEO äri, sest isikuid ei otsita mitte ajakirjandusväljaande veebilehelt vaid otsingumootorist. See ei ole ajakirjandus, kui isiku nime juures  on kommentaariumis kommentaari lahtris tühi  link  pealkirjaga, mis toimib klikimagnetina, kuid millel puudub sisu ja mida isegi ei saa kommenteerida, kuid mis samas teenib lingi omanikule klikkide pealt reklaamiraha. Toon näited:

https://elu24.postimees.ee/3928887/staarid-rahast-ilma-jatnud-suudimatu-raamatupidaja-annika-urm-ari-on-ari/comments

https://elu24.postimees.ee/4357317/foto-skandaalne-raamatupidaja-annika-urm-hiilgas-kullakarva-kleidis/comments

Anonüümsed blogid, artiklid, videod, allikad, Postimehe artiklid:

 1.  https://www.booksie.com/493165-annika-urm-disclosed-frauds-in-estonia-and-spain  selles anonüümse tundmatu autori ingliskeelses blogis, viidatakse eestikeelsele Postimehe veebiväljaande Elu24 artiklitele https://elu24.postimees.ee/3928887/staarid-rahast-ilma-jatnud-suudimatu-raamatupidaja-annika-urm-ari-on-ari.
  1. https://otsustame2ra.home.blog/tag/annika-urm/ See blogi on fabritseeritud anonüümselt, mille eesmärk on kahjustada Annika Urm mainet ja see tundmatult autorilt tehtud blogi ja artikkel viitab Postimehe artiklile https://elu24.postimees.ee/3928887/staarid-rahast-ilma-jatnud-suudimatu-raamatupidaja-annika-urm-ari-on-ari
  1. Hagejale  tundmatu Autor  Mirror Boe on loonud Youtube kanalis ja lihtsalt Autor: Boe Booksie.com anonüümsed kontod ja avaldanud tõlkega  ingliskeelsed videod ja tekstid, mis samuti viitab kostja blogile ja seal on eelpool nimetatud kostja artikli link   https://www.youtube.com/watch?v=PdIVp2St0qI. Youtube video all viitab ka kostja artiklile ja vastupidi.

See ei ole ajakirjandus, see on raha teenimine teise inimese au ja hea nime arvelt. See on kelmus!

Artiklid annavad lugejale asjast ebaõige ettekujutuse, mis tähendab varalise kasu saamist asjast ebaõige ettekujutuse loomise teel. Karistusseadustikus tuntakse seda kelmusena (§ 209.  Kelmus (1) Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.).

Väljaanne teenib reklaamiraha, aga mina ei saa tööd, sest inimesed loevad pealkirju. Vähemalt kaheksa inimest kümnest loeb ainult pealkirja. Tegemist ei ole ajakirjandusega. Ajakirjanduseks ei saa neid artikleid pidada ka seetõttu, et vähemalt pooled artiklid on avaldatud ENNE Radari saate eetrisse minekut ja  ajakirjanikud ei ole teinud iseseisvat uurimistööd, ei ole suhelnud ega kuulanud ära asjassepuutuvaid isikuid, nad on reklaaminud samal päeval HILJEM eetrisse minevat saadet, tehes minu kohta järeldusi juba enne, kui nad on isegi saadet näinud! See ei ole ajakirjandus, see on reklaam. Ma ei ole andnud oma nõusolekut sellises reklaamis osalemiseks. Peale saadet on artiklid sisuturundus. Radari saade on ostetud.

Postimees Grupp AS-i nõustab Triniti Advokaadibüroo. Vandeadvokaat Karmen Turk andis halba nõud oma kliendile AS Postimees Grupp-ile, lubades jätkuvalt avaldada Annika Urmi kohta korduvalt faktivigadega tühistamise lugusid ja jätkulugusid.

Karmen Turk esindab advokaadi bürood, milles on ta ise partner, mille eesmärgiks on kasumi teenimine. Kui Annika Urm annaks AS POSTIMEES GRUPP kohtusse ( mida olen proovinud teha juba korduvalt aga seda pole Eesti Vabariigis võimalik teha ja EV põhiseadus siin riigis ei kehti, sellest räägime hiljem), siis tema teeniks tunnitasu 140-180 eur ja seda sadu tunde.  AS Postimees Grupp aasta käive on ca 60 miljonit!

TV 3 All Meedia Grupp AS sai nõu näiteks Vandeadvokaat Nõmper’i käest ja tema soovitas klientidel need Annika Urmi kohta faktivigadega lood kohe maha võtta, samas jätsid nad kahjutasu tasumata  ja algse olukorra taastamata. Seega on ka seal asi lõpetamata. Samas Hr Nõmper töötab  Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-s ja tema tunnitasu on 340 eur ja tema andis oma kliendile head nõud, vähemalt ei rikkunud põhiseadust ja ei eiranud süütuse presumptsiooni.

Postimees Grupp AS on Eesti Meediaväljaannete Liidu liige

Postimees Grupp AS on Eesti Meediaväljaannete Liidu liige ja on liikmena aktsepteerinud Eesti ajakirjanduseetika koodeksit https://meedialiit.ee/eetikakoodeks/, mille  punkt 4.4. ütleb, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust.

Annika Urmi pole kunagi kohtus üheski kuriteos süüdi mõistetud. Annika Urm pole kunagi süüdi mõistetud üheski sellises kuriteos, mille kohta artiklites mulje jäetakse, et Annika Urm on need teod toime pannud (omastamine, vargus või pettus). Tegemist on artiklites lisaks ka veel ajakirjanduseetika rikkumisega.

Eesti ajakirjanduseetika koodeksi  punkt 4.6.  sätestab, et andmeid ja arvamusi konkreetsete inimeste tervisliku (nii vaimse kui füüsilise) seisundi kohta ei avaldata, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi. „Süüdimatu“ on kindlasti inimese vaimne ja füüsiline seisund, mis aga on kajastatud lausa pealkirjas. Annika Urmile pole arusaadav, milline võiks olla avalik huvi käesoleval juhul, mis õigustaks selliste väidete esitamist piiramata isikute ringile, eriti, kui väide ei vasta tõele. Ei saa olla eetilist õigustust valeväite levitamiseks isiku tervisliku seisundi kohta, kusjuures isik ei ole avaliku elu tegelane ja ei ole ise ennast meediale sellisena presenteerinud.

Postimees Grupp AS on oma tegevuses vastuolus kinnitatud eetikakoodeksiga https://meedialiit.ee/eetikakoodeks/ ka järgmiste punktidega:

1.4 Ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Nii Radari saade kui järgnevad artiklid avaldavad  paljasõnalisi väiteid, mis on väärad ja ebakohaseid väärtushinnanguid.

1.5 Ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Ei ole arusaadav, milline oli avalik huvi kajastada 2016 aasta lõpus  Annika Urmi ja Marge Tava (Rahu) äritüli, milles pooled olid saavutanud kokkuleppe juba 2014 aastal, seejuures kajastuses   üht  osapoolt räigelt negatiivselt  sildistades.  Annika Urmi raamatupidamisklientidel ei olnud talle etteheiteid, kuid pärast saadet ja artikleid lõpetasid nad koostöö  ja ka kuus aastat hiljem ei ole Annika Urm raamatupidamisalast tööd saanud, sest kes võtaks tööle süüdimatu staare rahadega tüssanud raamatupidaja?

4.1. Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Just nimelt       faktiline informatsioon puudus.

4.8. Avaldades materjale õigusrikkumistest, kohtuasjadest ja õnnetustest peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja  milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Ohvreid ja alaealisi kurjategijaid üldjuhul avalikkuse jaoks ei identifitseerita.

4.9. Inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele.
4.10. Tsitaatide, fotode, heli- ja videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Eksitus-ohtlik montaaž, samuti heli või pildi moonutus olgu varustatud asjakohase märke või teadustusega.

4.11. Fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada.

Kuidas käib kohtusse kaebamine?

Kui nüüd keegi soovib ajakirjanikku või meedia väljaannete või kodulehte kohtusse kaevata ilmselge valede levitamisega, peab siis ohver ise minema kohtusse maksma ühe veebilehe kohta  riigilõivu 650 eur + hagiavaldus 2500-3000 eur.  Määruskaebuste edasikaebamine 70 eur. Ja kui neid väljaandeid on 5 siis summa, et valedega (Annika Urm nimetamine petisest raamatupidajaks) võidelda pead välja käima on 5×650 eur riigilõivuks  on 3900 eur ja hagiavaldusteks umbes 10 000 eur, kohtus käimise alustamiseks on sul vaja välja käia ca 14 000 eur. Lõpuni kohtus käimine ilmselt mitu korda suurem.

Riigilõivu vabastus või riigi abi kohtukulule on ainult sõnakõlks, reaalselt pole seda võimalik kuidagi saada. Olen läbi käinud 5 hagiavaldust.

Eestis ajakirjanik, juhatuse liikmed ja ka avalikud teenistujad ei vastuta millegi eest. Nad jätkavad rahumeeli oma tegevust ja selle üle veel naerdes, sest nad ei ole maha võtnud faktivigadega artikleid vaid endiselt teenivad valede pealt raha. Mida kauem valet presenteerida nagu oleks see tõde, seda rohkem lugeja seda tõe pähe võtab. Meediaettevõtted loovad valet ettekujutust inimesest, ja selle pikaajaline kordamine hakkab külge lugejale, justkui oleks need väited tõesed ja seda me ka selle uuriva ajakirjandusliku eksperimendiga ka uurime, mis saab „tõest“ 5 a pärast! Kuidas on see eksperiment mõjutanud Toomas Tiiveli ja teiste asjaosaliste elu.

Näiteks viimane suurem ja skandaalsem juhtum Kristi Loigoga. Ta võitis kohtus Ekspress Meedia AS-i peale 4 aastat kohtus käimist, sai 2000 eur hüvitist kuid pidi ise kinni maksma kõik kohtukulud. Ekspress Meedia vabandust nähti avalikult ainult siis, kui ta seda ise oma Facebooki seinal jagas.

Kas see tundub teile võiduna? Tegelikult peaks meediaväljaanded taastama algse olukorra ja korvama päriselt selle vaeva ja kahju, neil on selleks mitmeid väljundeid. Summad on liiga pisikesed, et see kedagi korrale kutsuks ja teo eest kedagi vastutusele ju päriselt ei võeta. Tegu on siiski kuriteoga ehk kelmusega.

Artiklite lugemise eest võetakse tasu või teenitakse reklaami tulu.

Artikkel annab lugejale asjast ebaõige ettekujutuse, mis tähendab varalise kasu saamist asjast ebaõige ettekujutuse loomise teel. Karistusseadustikus tuntakse seda kelmusena (§ 209.  Kelmus (1) Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.).

Eesti Vabariigi Põhiseadus ei kehti!

Annika Urm ja tema pereliikmete suhtes ei kehti täna Eesti Vabariigi Põhiseadus , mis ütleb:

§ 13.    Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele.

§ 14.    Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.

§ 15.    Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse.

§ 17.    Kellegi au ega head nime ei tohi teotada.

§ 18.    Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada

§ 22.    Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

§ 25.    Igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.

§ 28.    Igaühel on õigus tervise kaitsele.

Annika Urm peab saama kaitsta oma õigusi Eesti Vabariigis, kuid reaalsuses see ei toimi ega pole võimalik.

See nimekiri  on esialgne ja täieneb jooksvalt.

Eksperimendis osalevate nimekiri, kes kõik on eiranud süütuse presumptsiooni ja avaldanud või lubanud avaldada faktivigadega lugusid:

Vandeadvokaat Karmen Turk Postimees Grupp AS on AB TRINITI kliendiks

Vandeadvokaat Maarja Pild Postimees Grupp AS on AB TRINITI kliendiks

Toomas Tiivel 

Priit Heinaste 

Katrin Lust

Anu Saagim

Keit Paju

Heidi Ruul

Erik Heinsaar 

Martin Šmutov 

Merle Viirmaa-Treifeldt

Eesti Ekspress delfi Juhatuse liige Argo Virkebau

Mari Männiko  vandeadvokaat Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) on Advokaadibüroo HEED Entsik klient

Erle Laak-Sepp

Pressinõukogu esimees Andrus Karnau

Katrin Karu 

Signe Suur 

Martin Mets

Siim Saidla

Kert Avasalu

Reelika Salong

Timo Tõnisma

Kädi-Ly Männik

Robert Sarv

Marge Rahu

Peeter Tava

Triin Sommer

Marii Karell