News Channel

All the latest news online!

Kohtumaja Avalik Teenistuja NEVE UUDELT: mina ei taga vaesele inimesele põhiseadusest tulenevaid õigusi!
Featured news Latest News

Kohtumaja Avalik Teenistuja NEVE UUDELT: mina ei taga vaesele inimesele põhiseadusest tulenevaid õigusi!

NEVE UUDELT kohtumaja avalik teenistuja ei taga vaesele inimesele Eesti Vabariigi Põhiseadusest tulenevaid õigusi. Kui sa 6000 eur ei maksa 5 frima advokaatidele kelle aasta käive on kokku 100 miljonit eur siis sul puuduvad ka õigused Eesti Vabariigis.

Allikas: https://telegra.ph/Kohtumaja-Avalik-Teenistuja-NEVE-UUDELT-mina-ei-taga-vaesele-inimesele-p%C3%B5hiseadusest-tulenevaid-%C3%B5igusi-01-22

Kohtumaja avalikud teenistujad Neve Uudelt, Ahti Kuuseväli ei kaitse Eesti kodanikke põhiseaduse järgi, otsused on vastuolus Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga. Artikkel on loodud konkreetse kohtuprotsessi käigust, kus üksik naisterahvas on enda süütust kaitsmas 6 Eesti suurima meediaettevõtte vastu. Protsessis on juba pea 20 avalikku teenistujat(kohtuniku), kes eiravad Eesti Põhiseadust. Toon oma uurivate lugudega päevavalgele kõik need nimed, sest inimesed peavad teadma tõde nende kohta, kes tõde moonutavad ja seadusi ei tunne. Eesti Vabariigi õiglus, kohtumaja avaliku teenistuja, Ahti Kuuseväli moodi: annab 800 eur riigilõivu vabastust ja 6 kuud hiljem nõuab 5000 eur tagatist. Ja kui ei maksa, siis hagi menetlusse ei võta! See otsus sai edasi kaevatud ringkonna kohtusse ja sealt tuli otsus Neve Uudelt, mis õigustab Ahti Kuusevälja otsust ja on vastuolus põhiseadusele “igal inimesel on õigus ausale kohtumõistmisele” ja on vastuolus ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga.

Annika Urm kahe lapse üksikema on eraisikuna kaitsmas oma süütust 5 meediafirma ja meedia katuseorganisatsiooni MTÜ Meedialiidu vastu! Meediaettevõtted on Annika Urmi meedias süüdi mõistnud ja kirjeldavad teda kui kurjategijat, ilma kohtuotsust ja tõendeid omamata!

5 KOSTJA 1 aasta käive on üle 100 miljoni euro! 

Kostja: Eesti Meediaettevõtete Liit Seaduslik esindaja: Merle Viirmaa-Treifeldt;

Kostja: Geenius Meedia OÜ  Seaduslik esindaja: Martin Mets, Seaduslik esindaja: Siim Saidla;

Kostja: AS Õhtuleht Kirjastus , Seaduslik esindaja: Erik Heinsaar, Seaduslik esindaja: Martin Šmutov;

Kostja: AS Postimees Grupp  Seaduslik esindaja: Martin Havik, Seaduslik esindaja: Priit Heinaste, Seaduslik esindaja: Priit Hõbemägi, Seaduslik esindaja: Silver Soomre, Seaduslik esindaja: Taavi Lätti, Seaduslik esindaja: Toomas Tiivel;

Kostja: Delfi Meedia AS  Seaduslik esindaja: Argo Virkebau, Seaduslik esindaja: Erle Laak-Sepp, Seaduslik esindaja: Piret Põldoja, Seaduslik esindaja: Sander Maasik, Seaduslik esindaja: Tarvo Ulejev, Seaduslik esindaja: Urmo Soonvald

Artiklid annavad lugejale asjast ebaõige ettekujutuse, mis tähendab varalise kasu saamist asjast ebaõige ettekujutuse loomise teel. Karistusseadustikus tuntakse seda kelmusena (§ 209. Kelmus (1) Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.).

Annika Urmil eraisikuna ei ole võimalik minna kohtusse ega saada ausat kohtumõistmist Eesti Vabariigi kohtusüsteemis ( kui selline üldse eksisteerib?)

MIKS?

Annika Urmil polnud 3000 eur x5 =15 000 eur, et ainult alustada kohtuteed meedia vastu (muidu ikka 2-3 x rohkem), kes nimetab põhiseaduse vastaselt Annika Urmi petiseks, vargaks jne.! Isegi kui selline raha oleks olemas siis, kes see kulutaks seda kohtumõistmiseks ( riik, e/v kes teenib sinu pealt kõva kasumi?)

Annika Urm on kohtumaja avalike teenistujate poole pöördunud 11-nel korral enda süütuse kaitseks ja tema hagisid ei võetud menetlusse ega rahuldatud riigilõivu vabastuse taotlust. 12-ndal korral avalik teenistuja Ahti Kuuseväli andis kohtusse minekuks 800 eur riigilõivu vabastuse! Annika sai lõpuks enda kaitseks kohtusse pöörduda. Annika Urm Hagi meediaettevõtete vastu läks kohtusse 02.01.2023 ja oli kohtus ootel, kuniks Annika sai riigilõivu vabastuse kohta otsuse 14.06.2023! Selline on üksikema ja tavalise inimese tasuta kohtusse saamise aeg! 

Ahti Kuuseväli, kes andis Annikale riigilõivu vabastuse, kuna Annika tõendas kohtule, et tal pole raha riigilõivude ega advokaatide jaoks, sest ta pole meediaettevõtete tegevuse tõttu tööle saanud, tegi otsuse 01.11.2023 meediaettevõtete protsessi jätkamiseks: Annika Urm peab tasuma 6000 eurot tagatisraha! Avalik teenistuja, kes andis riigilõivu vabastuse, tegi otsuse, et Annika peab maksma tagatisraha ettevõtetele, kelle aastakäive on 100 miljonit eurot! Ja need on juriidilised isikud – fiktsioonid! #naeratadesebaõiglusevastu

Avalik teenistuja Ahti Kuuseväli otsuses oli kirjas ka see, et raha – 6000 eur tagatise – mitte maksmise korral jäetakse hagi läbi vaatamata.

Tagatisraha läheb miljoni käibega firmade advokaatide eeldatavatele tasudele, mida on neil vaja selleks, et kokku panna juba 7 a tagasi avaldatud artiklite tõendeid, mille põhjal on Annika Urm kirjeldatud ja süüdimõistetud väidetavates kuritegude kohta nagu vargus, pettus jne Annika Urm kohta. Kuigi selge on see, et Annika Urm ei ole kunagi kohtus süüdi mõistetud ja karistusregister on puhas! Iga inimese põhiseaduslik õigus:

 • § 22.    Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Meedia on 3. kohtuvõim, kes mõistab süüdi inimesed ilma tõenditeta ja neid isegi ei esitata siis kui kohtus juba ollakse! Kes vastutab?

“Olles jälginud Annika Urmi protsesse ja ka edukat eksperimenti, mis ajas tagajalgadele kogu suure meedia juhatuse liikmed, siis minul on tekkinud küsimus: Miks need inimolendid ei võta maha Annika Urmi kohta valeuudiseid vaid lähevad Annika vastu kohtusse? Mina isiklikult näen sellises käitumises järgmist: Meediaettevõtete juhid on moraalitud ja hingetud, nad on programmeeritud lõhkuma kõik inimliku ja ühiskonna harmoonia.” – Veiko Huuse

“Ma nõustun Eesti diplomaadi Clyde Kull ütlusega”- Veiko Huuse:

Või siis ettevõtja ja pankuri Parvel Pruunsilla kommentaar Eesti Ekspressis:

14.06.2023 Ahti Kuuseväli otsuses, vabastada Annika Urm 5 meediafirma vastu riigilõivust 800 eur (ainult ebaõigete andmete ümberlükkamise eest, siin ei ole kahjunõude riigilõivu sees) Riigilõivu vabastuse otsuses antud asjas leidis endine advokaat, tänane kohtumaja avalik teenistuja Ahti Kuuseväli, et tegemist on lihtsa vaidlusega, et Annika Urm ei vaja isegi advokaati. Aga nüüd 01.11.2023 otsuses Ahti Kuuseväli nõuab Annika Urmilt tuhandeid eurosid, kuna meediaettevõtted vajavad advokaadipoolset juhendamist… aga Annika Urm mitte.

Minu küsimus: miks peab süütu inimene minema kohtusse enda süütust tõestama, maksma selle eest suurt raha, et ajakirjanik süüdimatult kedagi kurjategijaks tembeldab! Ja keegi ei saa võtta neid päriselt vastutusele! Isegi pole võimalik kohtusse pöörduda! Wow milline Eesti Vabariik meil on! #naeratadesebaõiglusevastu

Annika Urm nõuab ainult valeväidete ümberlükkamist! Mida 7 aasta jooksul Meediaettevõtted on Annika Urmi kohta koduvalt ja grupiviisiliselt avaldanud! 

See on selline korduv grupviisiline “vägistamine” , vaimne terror, mis tapab iga normaalse inimese igatepidi! Ja see on täiesti taevaline Eesi kohtusüsteem! 

Annika Urm on oma mure ja abipalvega pöördunud:

Politseisse kahel korral

Andmekaitse Insepktsiooni poole kahel korral

Õiguskantsleri poole

Justiitsministeeriumisse

Konkurentsiameti poole, kuna tühistamine oli grupiviisiline ajaliselt planeeritud ja korduv

Eesti Presidendi poole

Riigikohtu Esimehe Villu Kõve poole

JA MIS TE ARVATE, MIDA NAD VASTASID? Vastati: “PÖÖRDUGE KOHTUSSE?!” AGA SELLEKS PEAB OLEMA SUUR RAHAKOTT! MIKS PEAB SÜÜTU INIMENE KOHTUSSE PÖÖRDUMA, KUI EESTI PÕHISEADUS ÜTLEB:

 • 22.    Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Kostja Annika Urm on esitanud kohtusse 11 hagiavaldust, kõik seotud antud artiklitega ja isikutega. Kuna Annika Urmil pole raha riigilõivu tasumiseks, siis pole Annika Urm ka võimalust saanud ausaks kohtumõistmiseks. Riigilõivu vabastuse taotlusi pole rahuldatud, peale ühe. Ainuke viis kohtusse saada on, kui meediaettevõtted seda ise teevad! Seda nad ka tegid, sest Annika Urm kasutas samu “relvi” nende vastu ja neile see ei meeldinud. Annikal polnud muud võimalust ennast kaitsta, kui teha avalik eksperiment: “Kas laimavad, kriminaalsed ja kuritegelikud pealkirjad rikuvad inimese elu”.

Eesti Vabariigi Põhiseadus ei kehti!

Annika Urm ja tema pereliikmete suhtes ei kehti täna Eesti Vabariigi Põhiseadus , mis ütleb:

 • § 13.Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele.
 • § 14.Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.
 • § 15.Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse.
 • § 17.Kellegi au ega head nime ei tohi teotada.
 • § 18.Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada
 • § 22.    Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.
 • § 25.Igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.
 • § 146.    Õigust mõistab ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega.

Niipalju siis igaühe õigus Eesti Vabariigis kohtu poole pöörduda! See on ainult tühi sõnakõlks, mida reaaluses põhiseaduse järgi ei eksisteeri!

Eesti Vabariigis mõistetakse kohut ainult väga suure raha eest!

Kogu selle protsessi käigus on mul küsimus: Milleks meile selline kohtusüsteem üldse? Kellele seda vaja on? Kellele see kasulik on? Ja miks neile avalikele teenistujatele palka makstakse ja mis nad arvavad, et nad on kuidagi rohkem priviligeeritumad kui Eesti rahvas?

“Nagu ütleb ka avalik teenistuja Andres Parmas, et Eestis on vaja muuta õigusteaduse õppeprogrammi ja muuta see kvaliteetseks”:

indel on see, et kõik muutub! Kuidas võiks olla meie kohtusüsteem:

 1. Rahvakohus või Rahva Õigluse Koda
 2. AI Kohus – siis ei ole vaja ei advokaati, ega avaliku teenistujat, kes otsustab subjektiivselt ja väänab seadust kuidas ise tahab. AI teab, et Põhiseadus on ülim ja lihtsalt ilma emotsioonideta, tutvusteta, ilma raha stimulatsioonita teeb otsused.
 3. Seadused peavad olema üheselt mõistetavad kõigile, ei saa olla nii, et keegi ei saa aru, mismoodi asjad otsustatakse.
 4.  Põhiseadus peab olema ülim.
 5. Peale põhiseaduse peab kehtima ka elu Moraal: “Ära tee teistele seda, mida sa ei taha et sulle tehakse.”
 6. Iga üks peab hakkama vastutama oma tegude eest!

Toon näite Eestis avalike teenistujate “pallimängust” väikese Metsküla kooli sulgemisel, kus keegi ei vastuta ja veeretatakse otsus kellelegi teisele aga kes siis ikkagi lõpuks otsustab, see on viktoriini küsimus? Postitus võetud sotsiaalmeedia kanalist Facebook ja kus kommenteerija hästi kirjeldab Eesti olukorda:

“….Kogeme, et Eesti riik on ära lahustunud erinevateks vastutust endalt ära lükkavateks ametnike kildkondadeks. Kõigile meie küsimustele ja palvetele vastatakse käte vastutusest puhtaks pesemisega. Kohalik omavalitsus ütleb, et ei saa muuta iseenda tehtud otsust. Kohus ütleb, et ei saa võtta vastu otsust, kuna Haridusministeerium peab ütlema, mis on otsus. Haridusministeerium ütleb, et ei võta enne vastu otsust, kui kohus on öelnud, mis on otsus. Iga kord kui tunneli lõpus paistab valgus, selgub, et valguse lõpus oli siiski tunnel.”